Zakres działalności:


- kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- szkolenia w zakresie BHP
- ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie wymaganej dokumentacji
- okresowe i roczne przeglądy stanu BHP
- obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Posiadane wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz doświadczenie .